ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ

• Κοπη μπετον
• Κυκλικες τομεις
• Διατρησεις
• Κοπη τοιχιων
• Τμηματικη κατεδαφιση
• Αδιατάρακτη Συρματοκοπή

adiatarakti_kopi_1

adiatarakti_kopi_3