ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

• Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
• Αντλία θερμότητας inverter
• Αντλία θερμότητας ζεστού νερού χρήσης
• ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ
• Αέρος – Νερού
• Νερού – Νερού (γεωθερμικές εφαρμογές)
• Μonoblok ή Διαιρούμενα
• Υψηλών – μεσαίων – χαμηλών θερμοκρασιών

antlies1