ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ

• Καθαρισμό Μπαζών
• Αποκομιδή – Απομάκρυνση Μπαζών
• Καθαρισμό Επαγγελματικών χώρων
• Καθαρισμό Εταιρειών
• Γκρεμίσματα
• Κάδοι μπαζών
• Καθαρισμό Ταρατσών
• Καθαρισμό Οικοπέδων
• Καθαρισμό Μαγαζιών
• Καθαρισμό Οικοδομής
• Αποξηλώσεις
• Καθαρισμό Διαμερισμάτων
• Καθαρισμό Σπιτιών
• Καθαρισμό Κήπων