ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

• Μελέτη Χώρων
• Εγκαταστάσεις εισόδου
• Δωμάτιο εξοπλισμού
• Δωμάτιο τηλεπικοινωνιών/ Closet
• Καλωδίωση κορμού
• Οριζόντια καλωδίωση
• Κατακόρυφη καλωδίωση
• Απόληξη σταθμού εργασίας
• Rack
• Patch Panel
• Οπτικές ίνες
• CAT5 : Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 100MHz (Για χρήση τηλεφωνικών και σημάτων Η/Υ για δίκτυα 100Mbps)
• CAT 5e η CAT 6 : Χρησιμοποιείται για δίκτυα Η/Υ τεχνολογίας Gigabit Ethernet
• Καλώδια: καλώδια 4 ζευγών UTP, FTP, SFTP, SSTP (Cat 5e, Cat 6)
• Patch Cord: εύκαμπτο (πολύκλωνο) καλώδιο σύνδεσης (Cat 5e , Cat 6)

αρχείο λήψης (3)

αρχείο λήψης (4)