ΚΕΡΑΙΕΣ (ΕΠΙΓΕΙΕΣ & ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ)

• Δορυφορικές κεραίες
• Επίγειες ψηφιακές κεραίες
• Δορυφορικό internet
• Eπισκευή, τοποθέτηση και ρύθμιση κεραιών NOVA.
• Επισκευή, τοποθέτηση και ρύθμιση κεραιών OTE TV.

ker1

ker2