ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Πόρτες
• Μεσόπορτες
• Ντουλάπια κουζίνας
• Σχεδιασμός & κατασκευή επίπλων
• Ανακατασκευές παλαιών κουφωμάτων
• Εσωτερικά & εξωτερικά κουφώματα
• Σκάλες, επενδύσεις & κουπαστές
• Ειδικές κατασκευές
• Επενδύσεις ξύλου
• Αίθρια – Πέργκολες – Καφασωτά