ΠΛΑΚΑΚΙΑ-ΜΑΡΜΑΡΑ

ΠΛΑΚΑΚΙΑ
• Τοποθετήσεις πλακιδίων όλων των τύπων από τα πιο απλά κεραμικά μέχρι και τα πιο δύσκολα τύπου γρανίτη.
•μπάνια -δάπεδα
•πισίνες
ΜΑΡΜΑΡΑ
•Επενδύσεις τοίχου και δαπέδου με μάρμαρα και γρανίτη.
•Επενδύσεις σκάλας με μάρμαρα και γρανίτη.
•Γυάλισμα μαρμάρου.
ΠΕΤΡΕΣ
•Επενδύσεις τοίχων με πέτρα ακανόνιστη και σκαπιτσαριστή .
•Επενδύσεις δαπέδου με πέτρα .
•Επενδύσεις σκάλας με πέτρα.
•Επενδύσεις τοίχου και δαπέδου με παλαιό τούβλο.

plak