ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ – ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

Φροντίστε για την ετήσια συντήρηση του λέβητα σας έγκαιρα. Η περίοδος συντήρησης του συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα εκκινεί με το τέλος της χειμερινής περιόδου (Απρίλιο-Μάιο). Με το τρόπο αυτό,αφενός προστατεύετε το λέβητα από διάβρωση αφού οι διαβρωτικές επικαθήσεις απομακρύνονται έγκαιρα. Επίσης,η ποιότητα της εργασίας είναι σίγουρα πολύ καλύτερη αφού ο εγκαταστάτης-συντηρητής τη περίοδο αυτή έχει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού του χρόνου εργασίας του.

Ζητάτε πάντα από τον εγκαταστάτη-συντηρητή καυστήρων που θα σας επισκεφθεί να σας δείξει το έντυπο της αδείας του.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αδειούχος εγκαταστάτης και συντηρητής καυστήρων είναι υποχρεωμένος μετά από κάθε συντήρηση να εκδίδει φύλλο ελέγχου καύσης και μετά από κάθε επίσκεψη να ενημερώνει το ημερολόγιο λεβητοστασίου για το είδος της παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε στην εγκατάσταση.

Στις καινούργιες δε εγκαταστάσεις πετρελαίου ή αερίου ο αδειούχος εγκαταστάτης και συντηρητής καυστήρων εκδίδει επίσης και πιστοποιητικό εγκατάστασης (διπλότυπο) το οποίο μάλιστα αποστέλεται στον αρμόδιο κρατικό φορέα και πιστοποιεί ότι στη συγκεκριμένη εγκατάσταση τηρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής και ασφαλείας.

Σε περίπτωση που για τη συντήρηση του συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία κοινοχρήστων,ζητήστε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να σας στείλουν αδειούχο συντηρητή καυστήρων για τη συντήρηση της εγκατάστασης σας ό οποίος μάλιστα μετά το πέρας των εργασιών θα συμπληρώσει φύλλο ελέγχου με τον αριθμό αδείας του και τα ακριβή στοιχεία του.

Προσπαθήστε να είστε παρόν κατά τη παραλαβή νέας ποσότητας πετρελαίου. Μετράτε πάντα με βέργα άκαμπτη και με δικό σας μέτρο. Ενδέχετε ο πετρελαιάς να μετράει με μέτρο μοδελιστή (μέτρα που χρησιμοποιούνται στη παρασκευή μοδέλων για χύτευση και ενσωματώνουν την διαστολή λόγω θερμοκρασίας κλέβοντας έτσι κάποιους πόντους με το γάντι.

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή χρειάζετε και στη περίπτωση ύπαρξης βαθμονομημένης στήλης πετρελαίου εξωτερικά της δεξαμενής. Ενδέχεται, με τη ρίψη υγρού ελαφρύτερου από το πετρέλαιο μέσα στη στήλη να σας φάνε τόσους πόντους όσους και το ύψος του υγρού μέσα στη στήλη.

Μην εκκινείτε το καυστήρα αμέσως μετά τη παραλαβή πετρελαίου και οπωσδήποτε μη τον αφήνετε σε λειτουργία κατα τη διάρκεια της πλήρωσης της δεξαμενής. Περιμένετε περί τη μία ώρα ώστε να καθιζάνουν τυχόν σωματίδια που αναδεύτηκαν με την είσοδο της νέας ποσότητας πετρελαίου μέσα στη δεξαμενή.
Ο υδραυλικός δεν είναι συντηρητής καυστήρων!!!
Ο καυστήρας δεν είναι μια απλή ηλεκτρική συσκευή.

Χρήσιμες συμβουλές
Ο πλέον κατάλληλος χρόνος για την ετήσια γενική συντήρηση των μηχανημάτων του καλοριφέρ είναι αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας τους.
Οι παγωνιές του χειμώνα έρχονται απροειδοποίητα. Τα τμήματα της εγκατάστασης που είναι εκτεθειμένα προκαλούν άσκοπες απώλειες και συνεπώς μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου γι’αυτό το λόγω επιβάλετε η μόνωση των τμημάτων αυτών.
Τα σώματα του καλοριφέρ πρέπει να είναι ελευθέρα απ’ολες τις πλευρές για την πλήρη απόδοση τους.
Φροντίστε ο καθημερινός αερισμός των δωματίων να γίνεται τις ώρες που δεν λειτουργούν τα καλοριφέρ, διότι δημιουργούνται μεγάλες απώλειες θέρμανσης
Τα κλειδιά του λεβητοστασίου να υπάρχουν πάντα σε ένα συγκεκριμένο μέρος και όχι στην τσέπη του εκάστοτε διαχειριστή, διότι σε περίπτωση ανάγκης και εφόσον αυτός λείπει δημιουργούνται προβλήματα με δυσάρεστες συνέπειες.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείχνετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καλοριφέρ στην καμινάδα, σε περίπτωση που βγάζει μαύρο καπνό σταματήστε τη λειτουργία του καυστήρα και ειδοποιήστε αμέσως τον συντηρητή σας

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό η πολλά καυσαέρια στο χώρο του λεβητοστασίου, τότε σταματήστε αμέσως τη λειτουργία του καυστήρα.
Πρέπει να υπάρχει ηλεκτρικός διακόπτης ασφαλείας και να βρίσκεται σε εμφανές σημείο εκτός λεβητοστασίου. Αυτό μας βοηθαει στην γρήγορη και εύκολη διακοπή της λειτουργίας του καλοριφέρ σε περίπτωση που αντιληφθούμε καπνούς και μυρωδιές.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση στο λεβητοστάσιο θα πρέπει να είναι σε αρίστη κατάσταση, οι διακόπτες σε εμφανή σημεία και οι καλωδιώσεις χωρίς φθορές και γυμνά μέρη. Απαραίτητη η πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
Επιβάλετε να υπάρχει όχι μόνο σωστός φωτισμός αλλά και κατάλληλος αερισμός στο χώρο του λεβητοστασίου σας
Φροντίστε να υπάρχει μέσα στο λεβητοστάσιο σύστημα πυρόσβεσης , κατά προτίμηση αυτόματο (οροφής ),καθώς και πυροσβεστήρας χειρός.
Απομακρύνεται από το λεβητοστάσιο τυχόν εύφλεκτα υλικά και αλλά άχρηστα αντικείμενα.(κίνδυνος πυρκαγιάς)
Φροντίστε να υπάρχει αποχέτευση στο χώρο του λεβητοστασίου η φρεάτιο με αυτόματη αντλία ώστε σε περίπτωση διαρροής να βρίσκουν διέξοδο και να απομακρύνονται τα νερά.

Μην πατάτε το κουμπί μπλόκο του καυστήρα περισσότερο από 2 φορές. Είναι επικυνδινο.
Αποφύγετε τους «ειδικούς» που υποδεικνύουν λύσεις που μονό αυτοί γνωρίζουν. Δεχθείτε υποδείξεις και λύσεις στο πρόβλημα σας μόνον από τον αδειούχο εγκαταστάτη συντηρητή που έχει και την γνώση και την ευθύνη.
Προσέχετε πάντα τις παρατηρήσεις του φύλλου ελέγχου που σας δίνει κάθε φορά ο συντηρητής σας.
Κάθε ένοικος μιας πολυκατοικίας έχει την ίδια ευθύνη με τον διαχειριστή. Για οτιδήποτε εντοπίσει πρέπει έγκαιρα να τον ενημερώσει.
Ο μοναδικός υπεύθυνος για τη λειτουργία του λεβητοστασίου είναι ο αδειούχος εγκαταστάτης συντηρητής .