ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

– Έχει παρατηρηθεί ότι όσοι τοίχοι είναι επενδυμένοι με ταπετσαρία, έχουν δημιουργήσει πολύ λιγότερες ρωγμές και βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση μετά από σεισμό σε σχέση με άλλους τοίχους οι οποίοι ήταν απλά βαμμένοι.
– Όλες οι ταπετσαρίες είναι ελαφρώς ηχομονωτικές και θερμομονωτικές. Οι αφροβινυλικές σε μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι ο χώρος διατηρείται πιο εύκολα σε ιδανική θερμοκρασία, οι τοίχοι δεν παγώνουν το χειμώνα και η θέρμανση του σπιτιού αποδίδει καλύτερα.