ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Συναγερμοί
• Κάμερες ασφαλείας
• Καταγραφικά εικόνας & ήχου
• Συστήματα Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης και Κατάσβεσης
• Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης
• Συστήματα Περιμετρικής Προστασίας
• Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης
• Πίνακες ελέγχου
• ip camera
• poe (power over Ethernet camera)

images (1)

security